Ledenvergadering 2021

Hoewel de locatiehouder nog niets kan en wil toezeggen, zal als de coronamaatregelen het toestaan, op zaterdag 30 oktober van 10.00 tot 11.00 uur de HKN Ledenvergadering 2021 gehouden in de Proeftuin in Boskoop.

De ledenvergadering zal gehouden worden voorafgaand aan onze HKN ontmoetingsdag. Inschrijven voor de HKN ledenvergadering gaat eenvoudig door het invullen van onderstaand formulier. Als u zich al ingeschreven heeft voor de ontmoetingsdag, dan is het niet nodig om ook voor de ledenvergadering in te schrijven.

Ja, ik kom naar de HKN Ledenvergadering op zaterdag 30 oktober in Boskoop:

De concept agenda van de ledenvergadering is:

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag en Jaarrekening 2020
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  5. Begroting 2021 en vaststellen contributie 2021
  6. Benoeming bestuurders
  7. Vernieuwing website
  8. Rondvraag en sluiting

Hieronder de vergaderstukken met dank aan onze secretaris Inge Steenmeijer:
Concept verslag vorige ledenvergadering
Concept jaarverslag 2020