Jaarverslag 2020

Bestuur

 • Voorzitter:                          Arie de Kluijver
 • Secretaris:                          Inge Steenmeijer
 • Penningmeester:              Bas Kool
 • Lid:                                      Henk van der Werff
 • Lid:                                      Jan Guichelaar

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2020 tweemaal vergaderd, beide vergaderingen waren in Hoogland. Daarnaast heeft waar nodig overleg en besluitvorming via whatsApp en e-mail plaatsgevonden.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2020 werd gehouden op zaterdag 29 februari 2020 in het Huis van het Boek v/h Museum Meermanno, aan de Prinsessegracht te Den Haag, waar onder meer met een presentatie door Adri van de Berg ook werd stilgestaan bij de 40 jaren dat de HKN nu oud is. Het verslag hiervan is op de website beschikbaar.

Doelstelling

De doelstelling van Haiku Kring Nederland (HKN)  is het stimuleren van studie, het lezen over en het schrijven over tanka, haiku en senryu en tevens het bevorderen van contacten tussen degenen die zich hiermee bezighouden in binnenland en buitenland. Dat wordt onder meer gerealiseerd door het uitgeven van het tijdschrift Vuursteen, Nieuwsbrief van het bestuur,  Ontmoetingsdagen, onderhouden van de website, geven van workshops, promotieactiviteiten, de HKN bibliotheek en activiteiten van leden.

Sociale Media en de Nieuwsbrief

De website van de HKN is www.haiku.nl. De redactie van de website wordt gevormd door Arie de Kluijver en Henk van der Werff. Het bezoekersaantal van de website was het afgelopen jaar aanzienlijk hoger dan het vorige jaar. Vanwege de haiku promotie door Kees van Kooten was er een flinke piek in de bezoekersaantallen in de maand april. De zomermaanden waren zoals gebruikelijk relatief rust en er was weer een piek in december. In totaal zijn er 47.610 bezoekers geweest (28.799 in 2019 en 22.468 in 2018), die in totaal 111.786 pagina’s (79.042 in 2019 en 64.474 in 2018) hebben bekeken.

De nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd, en is ook te lezen door niet-leden op de website. De digitale Nieuwsbrief is in 2020 viermaal verschenen. Daarnaast heeft de HKN een eigen kanaal op youTube.com dat gebruikt wordt om promotiefilmpjes te plaatsen, zoals bijvoorbeeld een oproep aan kinderen om deel te nemen aan de World Children Haiku wedstrijd. Bij het opzetten van de eerste World Children Contest in 2017 is er ook een HKN pagina aangemaakt op Instagram.

Ontmoetingsdag in Boskoop

Voor de HKN ontmoetingsdag die op zaterdag 31 oktober 2020 gepland was, werd een werkgroep gevormd uit de kernen Leiden en Alphen a/d Rijn. Deze werkgroep had met het thema “Reizen” een prachtig programma uitgewerkt, met een lezing door Kila van der Starre over onder meer straatpoëzie, met Marian Poyck die ons aan de hand zou nemen in de verbetering van je haiku talenten, met Emke van Breugel, voor een creatieve workshop, met Marian de Wit, die ons in beweging zou zetten, en met een gids van de locatie zelf, die ons door de Proeftuinen zou leiden.

Uiteraard zou tijdens dit evenement ook de prijsuitreiking plaatsvinden van de Paul Mercken Aanmoedigingsprijzen, en was er een boerenlunch geregeld. Het maximum aantal deelnemers en begeleiders was op vijftig gezet in verband met de toen al geldende beperkingen als gevolg van de eerste corona golf. De vijftig man zou elkaar ontmoeten in De Proeftuin in Boskoop, een alternatieve en goed bereikbare locatie, waar de overheerlijke appel- en notentaarten al stonden te popelen om afgenomen te worden.

Helaas zijn de ontwikkelingen zodanig geweest dat De Proeftuin, een horecagelegenheid, zijn deuren voor onbepaalde tijd moest sluiten. Ook de ontmoetingsruimten waren daardoor niet meer beschikbaar. De werkgroep hoopt de Ontmoetingsdag alsnog in 2021 te mogen en kunnen uitvoeren. 

De uitreiking van de Paul Mercken Aanmoedigingsprijzen voor de beste drie haibuns heeft toch nog en op unieke wijze plaatsgevonden doordat Arie de Kluijver de winnaars persoonlijk bezocht. Zie ook onder ‘Competities’.

Promotie

Veel haiku in de media
Het jaar 2020 stond volledig op zijn kop vanwege de coronapandemie. Er was veel aandacht in de media voor haiku. Kees van Kooten bracht zijn boek ‘575 Haikoots’ uit en maakte veel promotie voor haiku. In dagblad Trouw stond een interview met hem en dit zorgde ervoor dat veel lezers haiku’s aan de redactie stuurden. En Paulien Cornelisse bracht door middel van een haiku een ode aan alle boekverkopers in Nederland.

Jubileumjaar Haiku Kring Nederland
In het jaar 2020 vierde Haiku Kring Nederland haar veertigjarig jubileum. Bijzonder trots zijn we op de verzamelbundel ‘Om Niets Om Alles’. Met hierin de mooiste haiku en tanka van de afgelopen veertig jaar. Veel dank aan alle betrokkenen die deze prachtige bundel mogelijk hebben gemaakt. Helaas ging vanwege corona het overhandigen van het eerste exemplaar aan Kees van Kooten niet door. Wel was bijzonder attent dat Kees van Kooten op de televisie bij ‘Op1’ aandacht vroeg voor onze jubileumpublicatie. In het jubileumjaar is ook een gloednieuw Haiku kwartet en een nieuwe haikufolder verschenen met hierin fraaie illustraties van Jurianne Guichelaar.


Lokale promotie
De op zondag 31 mei 2020 geplande dertiende Japanmarkt vond niet plaats als gevolg van de corona maatregelen. Hopelijk kan de Japanmarkt in het nieuwe jaar wel doorgaan. Haikukern Haaglanden vierde in 2020 haar 40-jarig bestaan. Het is de eerste regionale kern na de landelijke oprichting van de Haiku Kring Nederland (HKN) in 1980. Reden voor de kern om een eigen bundel uit te brengen met de titel ‘zes pijltjes rennen’. De leden hebben met groot enthousiasme de bundel in eigen beheer samengesteld en vormgegeven. De Leidse haikukern bestond vijf jaar en heeft dit gevierd met de publicatie van de lustrumbundel ‘Een Leidse maan’. Het eerste exemplaar is aangeboden aan mevrouw van Delft, wethouder cultuur van de gemeente Leiden.

De competities

De 16de Internationale Kinderen Haiku Wedstrijd

De 16de Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd 2019/2020 (een tweejaarlijks terugkomende wedstrijd) had als thema “SPORT”. De termijn van inzendingen sloot op 29 februari 2020. Er waren in totaal 92 inzendingen. Net als bij de vorige wedstrijd leverde de jury ook nu weer een gedegen juryrapport. Aan twee kinderen werd een hoofdprijs toegekend en vijf kinderen ontvingen een eervolle vermelding. De feestelijke prijsuitreiking was gepland op 16 september 2020 in het sfeervolle Sieboldhuis te Leiden. Hierbij zou ook een delegatie vanuit de Japanse ambassade aanwezig zijn. Helaas gaf ook Siebold Huis aan de bijeenkomst niet te kunnen laten doorgaan in lijn met de door de regering als gevolg van de corona opgelegde beperkingen. Deze prijswinnaars zijn door Arie de Kluijver persoonlijk bezocht. De foto’s van deze huisbezoeken en uitreikingen zijn te vinden op de website. Aardig detail is dat de winnares van de eerste prijs, een leerling van een Waddinxveense school, in de krant is gekomen.

De Paul Mercken Aanmoedigingsprijs

Bij het verlaten van het bestuur werd door Paul Mercken een geldbedrag ter beschikking gesteld om jaarlijks (en gedurende tien jaar) te besteden aan een activiteit, project, gedichtenwedstrijd, etc. passend bij de doelstelling van de vereniging. Het bestuur besloot om een ‘Paul Mercken Aanmoedigingsprijs’ in het leven te roepen en organiseerde voor het jaar 2017/2018 een tanka-wedstrijd. Voor 2019 werd dat de haiku suite. En voor 2020 de haibun.

Tot 31 augustus 2020 konden de haibuns worden ingeleverd. Er kwamen 114 inzendingen binnen. Deze werden beoordeeld door een jury die bestond uit Ria Giskes en Marian Poyck. De prijswinnaars waren: 1ste prijs Willemien Sass met een haibun onder de titel “Vrij”, de 2de prijs ging naar Annelies van Bloois met een haibun met de titel “Gedeelde liefde”. Madeleine Schook kreeg voor haar haibun met de titel “Geen weg terug” de derde prijs. Details en de haibuns zijn te lezen op de website. De prijsuitreiking die gepland was op de Ontmoetingsdag in Boskoop op 31 oktober 2020, heeft Arie de Kluijver voor zijn rekening genomen. Arie bezocht de haibun-winnaars thuis en overhandigde hen de prijzen en felicitaties.

De Paul Mercken Aanmoedigingsprijs voor het jaar 2021 zal aangewend worden voor de beste drie haiga’s. Een haiga is een combinatie van haiku en beeld (doorgaans figuratief), waarbij de haiku in het beeld verwerkt is. Het beeld en de tekst moeten in een zodanig spannende verhouding tot elkaar staan, dat de lezer / de toeschouwer zich uitgedaagd voelt om het verband van de twee elementen te vinden. Er kan worden ingezonden tot 1 augustus 2021. Details en reglementen zijn te vinden op de website.

HKN Bibliotheek

In de haikubibliotheek draait het om het behoud van haikubundels. In het kader van modernisering maar ook als gevolg van het feit dat de bibliotheek de door HKN gehuurde ruimte zelf nodig heeft, wordt er hard gewerkt aan het digitaliseren van de gehele bibliotheek. Er moet nog een oplossing gevonden worden voor de opslag van de fysieke documenten. Het bestuur is hierover in gesprek met enkele partijen. Inmiddels is een groot gedeelte van de boeken digitaal in te zien op haiku.nl.

Haikukernen

Momenteel zijn de volgende kernen actief:

 • Almere – Hetty Mulder
 • Alphen aan de Rijn – Marian de Wit
 • Arnhem – Marian Bertrums
 • Haaglanden – Hanneke Lameijer
 • Leiden – Arie de Kluijver
 • Noordoost Nederland (Groningen) – Nol Hovens
 • Rotterdam – Helena van den Enden
 • Veluwe – Nico van Dam
 • Zeeland – Lies Drenth
 • Zuid-Limburg (De Witte Camelia) – Paquita Perez

Daarnaast zijn er 5 schriftelijke/digitale kernen:

 • Correspondentiekern Haiku Nederland – Marijke Mertens
 • E-mail kern 0.0 – Nol Hovens
 • Digitale Haiku Kern – Hilde van Engelen
 • Digitale UTA Kern – Simon Buschman
 • Facebook Werkplaats – Marian Bertrums

Verslag ledenadministratie

Aantal leden op 1-1-2020235
In 2020 overleden-2
Royementen en opzeggingen met terugwerkende kracht  0
Nieuwe leden 35
Aantal opzeggingen-24
Aantal leden per 1-1-2021244

Alle leden ontvangen Vuursteen. Naast de leden krijgt ook een aantal instellingen de Vuursteen toegestuurd: Koninklijke Bibliotheek, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek Leiden, het ZB planbureau en Bibliotheek van Zeeland, het Nederlands Letterkundig Museum, de uitgeverij Kontrast en de redactie van “Schreef”. Ook de British Haiku Society en de Haiku Society of America krijgen een exemplaar van Vuursteen toegestuurd. Leden van het bestuur van de HKN en de redactieleden ontvangen enkele extra exemplaren voor promotionele doeleinden.

Jaarverslag Vuursteen 2020

Het tijdschrift verscheen in de maanden maart, juni, september en december. In totaal heeft de redactie 122 stukken kopij ontvangen. Er zijn 10 stukken kopij minder binnengekomen dan in het jaar 2019. De totale kopij is een verzameling van verzen voor het ingezonden werk, artikelen, rubrieken zoals: Samen bouwen, Bekroonde verzen, In memoriam, haibuns, de kukai, de opgaverubriek, boekbesprekingen, nieuwe publicaties, verslagen, mededelingen en vonkjes.

92 stukken kopij werden voor publicatie geschikt bevonden; bijna alle zijn in de jaargang van 2020 gepubliceerd, 5 stukken zijn doorgeschoven naar 2021. Voor het ingezonden werk werden in totaal 1167 verzen aan Riet De Bakker gestuurd.Hieruit werden een 8% ( haiku’s en tanka’s) in de rubriek Keuze uit ingezonden werk of als Vrij blad gepubliceerd. Dit percentage is hoger dan in 2019 toen het ongeveer 6% was.

De jaargang telde 164 pagina’s.  Verdeeld over vier nummers werden ruim 23[i] pagina’s volledig gevuld met poëzie. Dit betreft verzen uit het ingezonden werk, vrije bladen, uit de kukai en de bekroonde verzen. Op de pagina’s met artikelen, boekbesprekingen en dergelijke vinden we ook veel verzen, zoals in de Haikubouwstenen.

Van verschillende auteurs werden haibuns gepubliceerd: 21 pagina’s, dit is het dubbele vergeleken met het jaar 2020. 77 pagina’s werden gevuld met artikelen.  De Opgaverubriek telde 12 pagina’s, net zoals in 2019.  Boekbesprekingen vulden 22 pagina’s, 3 meer dan in 2019. Tot slot vulden Nieuwe publicaties, Mededelingen en Vonkjes nog eens 9 pagina’s (idem in 2019). Op heel veel van deze pagina’s vinden we ook haiku’s of tanka’s.

Wat er gepubliceerd gaat worden, wordt bepaald door de hele redactie. Elk nummer heeft een aantal vaste onderdelen, waarvan nooit wordt afgeweken, en wat er verder van de geselecteerde kopij in een nummer komt, wordt door de eindredacteur (Marian Poyck) bepaald op grond van de beschikbare ruimte en de urgentie. Wat overblijft, wordt met voorrang, in het erop volgende nummer geplaatst.

In 2020 zijn er geen wisselingen in de redactie geweest. Er zijn 4 Vlamingen: Jean-Marie Werrebrouck, Riet De Bakker, Walter Vereertbrugghen en Frieda Gheysens en 4 Nederlanders: Marian Poyck (eindredacteur), Leidy de Boer (secretaris), Arnold Vermeeren en Helena van den Enden.

De redactie vergaderde tweemaal. De eerste keer op een zondag in januari in Rotterdam. Door de maatregelen In verband met corona is de kopij voor het zomer- en het herfstnummer per e-mail behandeld. Voor het winternummer hebben we digitaal vergaderd.


Leidy de Boer, redactiesecretaris