Jaarverslag 2021

Bestuur

 • Voorzitter:                          Arie de Kluijver
 • Secretaris:                          Inge Steenmeijer
 • Penningmeester:              Bas Kool
 • Lid:                                      Henk van der Werff
 • Lid:                                      Jan Guichelaar

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2021 eenmaal vergaderd, in Hoogland. Daarnaast heeft waar nodig overleg en besluitvorming via whatsApp en e-mail plaatsgevonden. Bovendien vond een intercollegiaal bestuursoverleg plaats in Boskoop, direct na het vaste programma van de Ontmoetingsdag, op 30 oktober 2021.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2021 werd gehouden op zaterdag 30 oktober 2021 voorafgaand aan de Ontmoetingsdag in Boskoop. In verband met de corona pandemie kon de ledenvergadering niet eerder in het jaar plaats hebben. Het verslag hiervan is op de website beschikbaar.

Doelstelling

De doelstelling van Haiku Kring Nederland (HKN)  is het stimuleren van studie, het lezen over en het schrijven over tanka, haiku en senryu en tevens het bevorderen van contacten tussen degenen die zich hiermee bezighouden in binnenland en buitenland. Dat wordt onder meer gerealiseerd door het uitgeven van het tijdschrift Vuursteen, Nieuwsbrief van het bestuur,  Ontmoetingsdagen, onderhouden van de website, geven van workshops, promotieactiviteiten, de HKN bibliotheek en activiteiten van leden.

Sociale Media en de Nieuwsbrief

De website van de HKN is www.haiku.nl. De redactie van de website wordt gevormd door Jan Guichelaar, Arie de Kluijver en Henk van der Werff. Het bezoekersaantal van de website was het afgelopen jaar lager dan in 2020. Dit is vooral te verklaren doordat vorig jaar ons jubileumjaar werd gevierd en doordat er in 2020 door Kees van Kooten veel haiku promotie is gedaan. De zomermaanden waren zoals gebruikelijk relatief rustig en er was weer een piek in december. In totaal zijn er 30.607 bezoekers geweest (47.610 in 2020 en 28.799 in 2019), die in totaal 82.952 pagina’s (111.786 in 2020 en (79.042 in 2019) hebben bekeken.

De nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd, en is ook te lezen door niet-leden op de

Onze website is het afgelopen jaar voor een deel vernieuwd. Met inzet van Jan Guichelaar is ‘Haikupedia’ ingevoerd. Dit is overzichtspagina waarop snel en overzichtelijk veel informatie over haiku is te vinden. Een onderdeel van de Haikupedia is een pagina met korte videoclips waarin een haiku gevisualiseerd wordt in beweging en geluid. Een aantal studenten van de ArtEZ-kunstacademie in Enschede hebben hiervoor een haiku animatie gemaakt.

De nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd, en is ook te lezen door niet-leden op de website. De digitale Nieuwsbrief is in 2021 vier maal verschenen. Daarnaast heeft de HKN een eigen kanaal op youTube.com dat gebruikt wordt om promotiefilmpjes te plaatsen, zoals bijvoorbeeld een oproep aan kinderen om deel te nemen aan de World Children Haiku wedstrijd.

Haiku Stichting Nederland

Naast Haiku Kring Nederland is in 2014 Haiku Stichting Nederland opgericht. De stichting heeft geen juridische verbondenheid met andere rechtspersonen, is geen onderdeel van een groepsstructuur en heeft als doel haiku meer bekendheid geven in Nederland, het zelf schrijven van haiku’s stimuleren, en innovaties in deze dichtvorm(en) stimuleren. In het jaarverslag van Haiku Stichting Nederland, dat separaat wordt aangeleverd, is een en ander uitgebreid te lezen.

Ontmoetingsdag in Boskoop

De door de kernen Leiden en Alphen a/d Rijn georganiseerde HKN Ontmoetingsdag vond plaats op zaterdag 30 oktober 2021 in Boskoop, waar 33 leden en introducees elkaar ontmoetten.

De dag werd voorafgegaan door de vanwege corona verzette HKN Ledenvergadering en bestond uit een lezing van dr. Kila van der Starre ‘De haiku op straat’, de inmiddels traditionele prijsuitreiking van de ‘Paul Mercken aanmoedigingsprijs, deze keer met de haiga in de hoofdrol, een lunch, een wandeling met gids door de sortimentstuinen en 3 workshops: een workshop Etegami door Emke van Breugel, een door Marian Poyck gegeven workshop waarin zij uitlegde wat een haiku nu eigenlijk een goede haiku maakt, en een workshop Qi Gong met Tai Chi muziek van Marian de Wit. Het complete verslag is te vinden op onze website.

Haiku in de media

Komt u ze ook wel eens tegen? Kleine poëzie pareltjes. Zomaar op straat. In de Volkskrant van 14 oktober stonden er twee. Leuk dat de Volkskrant ook aandacht besteed aan straat poëzie.

In veertien regionale kranten van donderdag 18 november 2021 stond onderstaande cartoon van Jesse van Muylwijck. Een rechter met haiku kan veel mooie verhalen opleveren. Lees bijvoorbeeld de rechter Ooka verhalen van Bertus Aafjes.

Lokale promotie
Een nieuwe lockdown, kleinere feestjes, meer tijd om na te denken. Met deze slogan schreef Caland Schoenen in Amstelveen dit najaar een haikuwedstrijd uit. Welke klant maakt de mooiste, meest ontroerende of grappigste Haiku over schoenen, schoenen kopen, schoenen dragen…? Voor de prijswinnaars waren tegoedbonnen beschikbaar. Ook in Amstelveen werd op zondag 29 augustus de open dag gehouden van Kunstlokaal SAKB. De opening van het festival werd verzorgd door stadsdichter Matthijs den Hollander en door Loeke Groenendal en Kiyo Fujiki als vertegenwoordigers van de Haiku Kring Nederland.

In Den Haag werd op 11 december in het Laaktheater een haiku festival gehouden. Tijdens dit festival kwam ‘De Andere Haiku’ aan bod. Geen strikt Japanse haiku’s, maar Arabische, Nederlandse en andere korte gedichten door bekende en minder bekende dichters. Ferial Abdoel, Khadija Bouachrine en Juan Carlos Tajes droegen voor waarbij Anita Poolman zorg droeg voor de Nederlandse vertaling.

De competities
1. De tweejaarlijkse Internationale Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd

De 17de Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd 2021/2022 (een tweejaarlijks terugkomende wedstrijd) heeft als thema “STEDEN”. De termijn van inzendingen sloot op 28 februari 2022. Om een zo hoog mogelijk aantal inzendingen te realiseren zijn er diverse acties op touw gezet naar scholen. Een aantal scholen heeft positief gereageerd en een lespakket aangevraagd. Alle inspanningen hebben duidelijk iets opgeleverd: er zijn ruim 150 inzendingen binnengekomen. De prijsuitreiking zal hopelijk weer kunnen plaatsvinden in het Sieboldhuis te Leiden.

2. De Paul Mercken Aanmoedigingsprijs

Bij het verlaten van het bestuur werd door Paul Mercken een geldbedrag ter beschikking gesteld om jaarlijks (en gedurende tien jaar) te besteden aan een activiteit, project, gedichtenwedstrijd, etc. passend bij de doelstelling van de vereniging. Het bestuur besloot om een ‘Paul Mercken Aanmoedigingsprijs’ in het leven te roepen en organiseerde voor het jaar 2017/2018 een tanka-wedstrijd. Voor 2019 werd dat de haiku suite. In 2020 was de haibun aan de beurt. En in 2021 de haiga.

Er werden 103 haiga’s ingestuurd. Tijdens de ontmoetingsdag zijn de prijswinnaars van de haiga wedstrijd bekend gemaakt. De jury bestond uit Jan Guichelaar e Henk van der Werff. Bij de beoordeling is gekeken naar de kwaliteit van de haiku, de originaliteit van het beeld, de samenhang tussen haiku en beeld, het totale concept van de uitvoering (out of the box) en de typografische verwerking. De eerste prijs ging naar Karen Serrus. De tweede prijs naar de gezamenlijke inzending van Conny Bijdevier en Petra van Schendel. En de derde prijs was voor Elyn Doornenbal.

De Paul Mercken Aanmoedigingsprijs voor het jaar 2022 zal aangewend worden voor de tanbun, een vorm van Japanse dichtkunst waarbij proza met één of meer tanka’s wordt gecombineerd.

HKN Bibliotheek

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het digitaliseren van de boeken en ander materiaal dat voorheen in Nijmegen stond.

Haikukernen

Momenteel zijn de volgende kernen actief:

 • Almere – Hetty Glashörster
 • Alphen aan de Rijn – Marian de Wit
 • Friesland –  Roald Uildriks
 • Haaglanden – Hanneke Lameijer
 • Leiden – Arie de Kluijver
 • Noordoost Nederland (Groningen) – Nol Hovens
 • Rotterdam – Helena van den Enden
 • Veluwe – Nico van Dam
 • Zeeland – Lies Drenth
 • Zuid-Limburg (De Witte Camelia) – Paquita Perez

Daarnaast zijn de volgende schriftelijke/digitale kernen actief:

 • Correspondentiekern Haiku Nederland – Marijke Mertens
 • E-mail kern 0.0 – Nol Hovens
 • Digitale Haiku Kern – Hilde van Engelen
 • Digitale UTA Kern – Simon Buschman
 • Facebook Werkplaats – Marian Bertrums

Verslag ledenadministratie

Aantal leden op 1-1-2021264
In 2021 overleden-5
Royementen en opzeggingen met terugwerkende kracht-6
Nieuwe leden 41
Aantal opzeggingen-39
Aantal leden per 1-1-2022255

Alle leden ontvangen Vuursteen. Naast de leden krijgt ook een aantal instellingen de Vuursteen toegestuurd: Koninklijke Bibliotheek, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek Leiden, het ZB planbureau en Bibliotheek van Zeeland, het Nederlands Letterkundig Museum, de uitgeverij Kontrast en de redactie van “Schreef”. Ook de British Haiku Society en de Haiku Society of America krijgen een exemplaar van Vuursteen toegestuurd. Leden van het bestuur van de HKN en de redactieleden ontvangen enkele extra exemplaren voor promotionele doeleinden.

Jaarverslag Vuursteen 2021

Het tijdschrift verscheen in de maanden maart, juni, september en december. In totaal heeft de redactie 136 stukken kopij ontvangen. Dat zijn er 14 meer dan in het jaar 2020. De totale kopij is een verzameling van verzen voor het ingezonden werk, artikelen en  rubrieken zoals: Samen bouwen, Bekroonde verzen, In memoriam, Haibun, de Kukai, de Opgaverubriek, Boekbesprekingen, Nieuwe publicaties,  Mededelingen en Vonkjes. 78 stukken kopij werden voor publicatie geschikt bevonden en bijna alle zijn in de jaargang van 2021 gepubliceerd, een aantal stukken zijn doorgeschoven naar 2022. Voor het ingezonden werk werden in totaal 1132 verzen aan Riet De Bakker gestuurd.Hieruit werd bijna 8% ( haiku’s en tanka’s) in de rubriek Keuze uit ingezonden werkof als Vrij bladgepubliceerd. In 2020 was dit ook ongeveer 8%.

De jaargang 2021 telde 168 pagina’s, dat zijn er 4 meer dan in 2020. Verdeeld over de vier nummers werden ruim 52  pagina’s volledig gevuld met poëzie. Dit betreft verzen uit het Ingezonden werk, Vrije bladen, uit de Kukai, In memoriam, de volledig met verzen gevulde pagina’s uit de Haikubouwstenen en de Bekroonde verzen. Van verschillende auteurs werden haibuns gepubliceerd: 21 pagina’s, precies evenveel als in 2020. 69 pagina’s werden gevuld met artikelen. In dit verslag  zijn de volledig gevulde pagina’s met verzen in de Haikubouwstenen bij de poëzie geteld en alleen de pagina’s met de inleiding op de desbetreffende bouwsteen bij de artikelen. De Opgaverubriek telde 12 pagina’s net als in het jaar 2020.  Boekbesprekingen vulden, net als in het vorige jaar, ook 22 pagina’s. Tot slot vulden Nieuwe publicaties, Mededelingen en Vonkjesnog eens 9 pagina’s (idem in 2020). Op de pagina’s met artikelen, boekbesprekingen en dergelijke staan ook veel verzen.

Wat er gepubliceerd gaat worden, wordt bepaald door de hele redactie. Elk nummer heeft een aantal vaste onderdelen, waarvan nooit wordt afgeweken. Wat er verder van de te publiceren kopij in een nummer komt, wordt door de eindredacteur (Marian Poyck) bepaald op grond van de beschikbare ruimte en de urgentie. Wat overblijft, wordt met voorrang, in het volgende nummer geplaatst.

Halverwege het jaar heeft Arnold  Vermeeren de redactie verlaten. Hij is opgevolgd door Joanne van Helvoort. De andere drie Nederlandse redactieleden zijn Marian Poyck (eindredacteur), Leidy de Boer (secretaris) en Helena van den Enden. De vier Vlaamse redactieleden zijn: Jean-Marie Werrebrouck, Riet De Bakker, Walter Vereertbrugghen en Frieda Gheysens.

De redactie vergaderde viermaal, steeds digitaal.


Leidy de Boer, redactiesecretaris