“OOG IN OOG – ECHANGES DE REGARDS”

Vogels in haiku gevangen en in kleur geschetstOoginOog
Des oiseaux saisis en haiku et croqués en couleur

Deze tweetalige bundel is een vervolg op de in 2007 verschenen Nederlandstalige haikubundel “OOG IN OOG”. Voor de eerste vertaling van het Nederlands in het Frans danken wij Marieke Lodder, vertaler Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. Ook de vogelkennis van haar en haar partner spelen een belangrijke rol bij deze vertaling. Op Marieke’s uitdrukkelijke verzoek hebben wij vervolgens die teksten voorgelegd aan tweetalige vrienden in België.

Voor hun medewerking bij de herziening en aanpassing in de eerste Franse teksten zijn wij dank verschuldigd aan Simonne en Leon Scevenels, voorzitter van de Haiku-kern Brabant in België en aan Walter Vereertbrugghen, secretaris van de Haiku-kern Brabant in België. Voor de opmaak van deze uitgave danken wij Paul de Boer, collega en grafisch vormgever.

Betty Nijenhuis en Gerard Lodder

De prijs van deze bundel is:      15,00 euro
Verzendkosten in Nederland:     3,00 euro
Verzendkosten in Europa:           6,00 euro

Bestellen kan via info@haiku.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *