Tag archieven: Gerard Lodder

Oud-voorzitter HKN Gerard Lodder overleden

Op 4 maart 2017 is Gerard Lodder, oud-voorzitter van HKN, vredig ingeslapen. Met verdriet en dankbaarheid denken we terug aan alles wat Gerard heeft gedaan voor haiku en tanka in Nederland. We wensen Betty en haar naasten veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 10 maart vanaf 12.30 uur in de grote aula van crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 in Den Haag. Na de afscheidsplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Symbiose

“SYMBIOSE” Samenspel van woord en beeld.symbiose

“SYMBIOSIS” Dialogue of word and picture.

Een bundel met haiku, tanka, haiga en beelden van Gerard Lodder, tot stand gekomen met veel  en deskundige medewerking van Betty Nijenhuis, Paul de Boer, Paul Mercken en Rachel van der Wilden.

Deze bundel is ontstaan door het werken met combinaties van haiku of tanka met beelden. Workshops in kernen en de Haikukring Nederland vormden de aanleiding om een nadere verkenning van de combinatie van woord en beeld uit te voeren en te tonen aan alle geïnteresseerden.

De prijs van de bundel:          15,00 euro
Verzendkosten in Nederland  3,00 euro
Verzendkosten in Europa        5,00 euro

Bestellen kan via info@haiku.nl

“OOG IN OOG – ECHANGES DE REGARDS”

Vogels in haiku gevangen en in kleur geschetstOoginOog
Des oiseaux saisis en haiku et croqués en couleur

Deze tweetalige bundel is een vervolg op de in 2007 verschenen Nederlandstalige haikubundel “OOG IN OOG”. Voor de eerste vertaling van het Nederlands in het Frans danken wij Marieke Lodder, vertaler Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. Ook de vogelkennis van haar en haar partner spelen een belangrijke rol bij deze vertaling. Op Marieke’s uitdrukkelijke verzoek hebben wij vervolgens die teksten voorgelegd aan tweetalige vrienden in België.

Voor hun medewerking bij de herziening en aanpassing in de eerste Franse teksten zijn wij dank verschuldigd aan Simonne en Leon Scevenels, voorzitter van de Haiku-kern Brabant in België en aan Walter Vereertbrugghen, secretaris van de Haiku-kern Brabant in België. Voor de opmaak van deze uitgave danken wij Paul de Boer, collega en grafisch vormgever.

Betty Nijenhuis en Gerard Lodder

De prijs van deze bundel is:      15,00 euro
Verzendkosten in Nederland:     3,00 euro
Verzendkosten in Europa:           6,00 euro

Bestellen kan via info@haiku.nl