Haiku-Ontmoetingsdag 2022

Uit Fuga van Hugo Claus

Op zondag 23 oktober vond de H-cV Haikudag 2022 plaats in het Districtshuis, Bist 1, in Wilrijk.

Vanaf 10 uur konden talrijk overgekomen Vlaamse zowel als Nederlandse haikudichters en andere geïnteresseerden kennis maken en proeven van een kopje koffie of thee mét koekje.

In zijn welkomstwoord heette Freddy Vandekerckhove iedereen op een ludieke manier welkom en dankte Ferre Denis, de jarenlange bezieler van haiku in Vlaanderen, die om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn. Condoleances ook bij het overlijden van de vrouw van Ferre die er altijd bij was op de vorige haikudagen. Dat er in opvolging van Ferre een werkgroep nodig was om deze dag voor elkaar te krijgen, zegt genoeg.   

In de voormiddag was er de lezing ‘De lokstem van Japanse versvormen in de Lage Landen’ door Willy Vande Walle, voorzitter van Haiku-centrum Vlaanderen, die tevens een hommage bracht aan de onlangs overleden Karel Hellemans, pionier van H-cV.

De prijsuitreiking van de Paul Merckenprijs voor tanbun werd gepresenteerd door Inge Steenmeijer, secretaris van HKN.

De wedstrijd is mogelijk gemaakt dankzij de financiële gift die Paul Mercken deed bij zijn afscheid als voorzitter van HKN. Jaarlijks wordt een deel van dit bedrag gespendeerd om haiku-schrijvers aan te moedigen. Daartoe wordt een wedstrijd uitgeschreven, dit jaar met als thema: de tanbun.

In totaal werden 65 tanbuns ingezonden naar Lodewijk Ouwehand, wedstrijdsecretaris, die de geanonimiseerde lijst overmaakte aan de jury bestaande uit Henk van der Werff, Simon Buschman en Inge Steenmeijer.

Drie eervolle vermeldingen:

Wim Boone, Reiny van Amerongen en Wilma Boterenbrood

Twee ex aequo derde prijzen:

Joanne van Helvoort en Willy Callens

Twee ex aequo tweede prijzen:

Luc Lambrecht en Anton de Joode

En de verdiende eerste prijs:

Louise de Groot

Als afsluiter van de voormiddag stelde een gedreven Henk van der Werff ‘vuursteen online’ voor, enerzijds bedoeld voor leden van HKN en H-cV, anderzijds voor iedereen die belangstelling heeft voor haiku, en met name ook voor jongeren die hopelijk hun weg zullen vinden naar haiku online. Ter geruststelling: Vuursteen blijft uiteraard bestaan als papieren tijdschrift.

Na en tijdens de gesmaakte lunch was er ruim de tijd om verder bij te praten en om langs te lopen op de Fuga-tentoonstelling en op de boekenmarkt. Een programmaboekje met illustraties van de lithografieën van Hugo Claus werd te koop aangeboden.

‘s Namiddags waren er vier workshops geïnspireerd op de jaargetijden. Het  ingezonden werk, dat keurig gebundeld werd in een werkboekje, werd geanimeerd becommentarieerd, met respect voor de aanwezige auteurs, dat spreekt vanzelf.

De dag werd afgesloten met een kort verslag van de workshops door de respectieve gespreksleiders en met de keuze van de beste haiku’s per seizoen.   

De Haikudag 2022 werd voorbereid door de H-cV werkgroep bestaande uit Riet De Bakker, Freddy Vandekerckhove en Jean-Marie Werrebrouck. Dank aan de gespreksleiders van de workshops Arie De Kluijver, Walter Vereertbrugghen, Helena van den Enden en Luc Lambrecht. En bijzondere dank ook aan Tony Sebrechts voor het ter beschikking stellen van de litho’s van Claus.