Jaarverslag 2019

Bestuur

 • Voorzitter:                          Arie de Kluijver
 • Secretaris:                          Inge Steenmeijer
 • Penningmeester:              Bas Kool
 • Lid:                                      Henk van der Werff
 • Lid:                                      Jaap de Mol

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2019 tweemaal vergaderd. Beide vergaderingen waren in Hoogland. Daarnaast heeft waar nodig besluitvorming via e-mail plaatsgevonden.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2019 werd gehouden op zaterdag 16 maart 2019 in Amsterdam Noord, in de Enso School aan de Aakstraat 62, waar we gastvrij ontvangen werden door Karel Witteveen, eigenaar van deze school.

Doelstelling

De doelstelling van Haiku Kring Nederland (HKN)  is het stimuleren van studie, het lezen over en het schrijven over tanka, haiku en senryu en tevens het bevorderen van contacten tussen degenen die zich hiermee bezighouden in binnenland en buitenland. Dat wordt onder meer gerealiseerd door het uitgeven van het tijdschrift Vuursteen, Nieuwsbrief van het bestuur,  Ontmoetingsdagen, onderhouden van de website, geven van workshops, promotieactiviteiten, de HKN bibliotheek en activiteiten van leden.

Sociale Media en de Nieuwsbrief

De website van de HKN is www.haiku.nl. De redactie van de website wordt gevormd door Arie de Kluijver en Henk van der Werff. Het bezoekersaantal van de website ligt gemiddeld rond de 1500 opgevraagde pagina’s per maand, met een dip in de zomermaanden en een piek in december. In totaal zijn er 28.799 bezoekers geweest (22.468 in 2018), die in totaal 79.042 pagina’s (64.474 in 2018) hebben bekeken. De nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd, en is ook te lezen door niet-leden op de website. De digitale Nieuwsbrief is in 2019 viermaal verschenen.

Daarnaast heeft de HKN een eigen kanaal op youTube.com dat gebruikt wordt om promotiefilmpjes te plaatsen, zoals bijvoorbeeld een oproep aan kinderen om deel te nemen aan de World Children Haiku wedstrijd. In verband met de World Children’s Haiku Contest is er ook een pagina aangemaakt op Instagram.

Ontmoetingsdag in Vaessen

Ontspannen was het, gemoedelijk, de HKN ontmoetingsdag op kasteel Cannenburch op zaterdag 23 oktober 2019. Vijftig leden en introducees ontmoetten elkaar in het voormalige koetshuis. Kennismakingen, weerzien, gesprekken, een fijne lezing en leerzame workshops in een heerlijke ambiance.

Voorafgaand aan de lunch splitste de groep zich op om te gaan wandelen in het kasteelpark of, naar keuze, voor een rondleiding door het kasteel. De leden van de kern Veluwe had dit jaar de organisatie op zich genomen en dat bleken ze goed te kunnen. De catering was verzorgd en smakelijk. Blijkens de vele positieve reacties hebben de deelnemers genoten. Voor de lezing hadden we Inge Klompmakers als kundig gastspreker. De drie workshops werden door eigen leden verzorgd: Arie de Kluijver, Marian Poyck en Hans Reddingius.

Voor de tweede maal werd de Paul Mercken Aanmoedigingsprijs uitgereikt. Dit keer voor schrijvers die de mooiste haiku suite hadden ingezonden. De jury, bestaande uit Marian Poyck en Adri van den Berg, gaf vooraf een buitengewoon leerzame verantwoording van hun keuzes: een mini college haiku en suite ineen! Hoe wil je ook de meer dan 300 inzendingen kunnen beoordelen als je daar tevoren niet een maatstaf voor hebt geformuleerd. Klassewerk!

Er waren drie prijzen; de derde prijs werd gedeeld. De eerste prijs ging naar Joanne van Helvoirt, de tweede naar Luc Lambrecht, de derde, gedeelde, prijs naar Riet de Bakker en Karen de Boer. Het juryrapport staat op deze webpagina: https://haiku.nl/Haiku-Suite-Wedstrijd-2019.

Het was een geslaagde dag. Aan het eind van de middag werd Sjaan Bos bedankt voor haar jarenlange inzet op het HKN ledensecretariaat. In de afsluiting sprak voorzitter Arie de Kluijver woorden van dank voor de organisatie door haikukern Veluwe (Ellen van den Ende, Jan Guichelaar, Piet van Sluys en Nico van Dam) en hij gaf een korte vooruitblik op 2020: een HKN jubileumjaar.

Verslag Ontmoetingsdag door Nico van Dam

Promotie

Dagblad Metro en samenwerking met Stolz Quartet
Op Internationale haikudag (17 april) verscheen er een pagina in dagblad Metro met de titel: ‘Hoera, het is Haikudag’. Mooie promotie voor haiku in Nederland. Haiku en muziek kan een mooie combinatie opleveren. Als afsluiting van de samenwerking met Stolz Quartet hebben studenten van het Rotterdams Conservatorium nieuwe muziekcomposities gemaakt, geïnspireerd op haiku’s geschreven door leden van Haiku Kring Nederland. Op woensdagavond 24 april was de primeur.

Japanmarkt
Op zondag 9 juni vond alweer de twaalfde jaarlijkse Japanmarkt plaats. Veel facetten van de Japanse cultuur waren aanwezig. Prenten, bonsaiboompjes, ikebana en de prachtigste kimono’s. Maar ook de moderne Japanse cultuur met manga, anime en Cosplay was aanwezig. Natuurlijk mag haiku hier niet ontbreken. In de stand van Haiku Kring Nederland werd promotie voor haiku en andere Japanse dichtvormen gemaakt, werden boeken verkocht en veel vragen beantwoord.

Volksuniversiteit Den Haag
Op zaterdagochtend 8 juni organiseerde de Volksuniversiteit Den Haag een workshop ‘haiku schrijven’. De workshop werd gegeven door Marianne Timmer.

De Nieuwe Liefde Amsterdam
Tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 september 2019 gaf literator Robin Kerkhof een workshop haiku schrijven in cultureel centrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. In de workshops gingen de deelnemers zelf aan de slag met het creëren van een eigen haiku. Hierbij lieten ze zich inspireren door het monumentale pand van De Nieuwe Liefde en de directe omgeving in hartje Amsterdam.

Kersenbloesemfeest Almere 2019
Op 30 maart bloeiden de 850 Japanse sierkersenbloesembomen uitbundig langs een wandelpad van bijna 2 kilometer en werd voor de eerste keer in de Regenboogbuurt van Almere een kersenbloesemfestival gehouden. Wat een feest! De Haikukern Almere was uitgenodigd deel te nemen aan dit evenement om de bezoekers te laten kennismaken met de traditie van het haiku’s dichten. Veronica Stutvoet en Hetty Mulder zorgden voor een flipover met daarop twee regels van een haiku die de bezoekers konden afmaken met de derde regel.
Daar was veel interesse voor, jong en oud schreven dapper een derde regel. Enkele voorbeelden hieronder. De picknicktafels voorzagen we van mooie gelamineerde haiga-placemats ter inspiratie. Dit jaar wordt het festival weer georganiseerd, nog niet bekend is wanneer; dat hangt uiteraard af van de bloei, maar onze medewerking hebben wij weer toegezegd waarbij de nieuwe folders goed van pas zullen komen!

duizend blaadjes
fluisteren zachtjes met elkaar
tot zij elkaar loslaten
welkom, man, vrouw, kind

dromend op de fiets
in het lentezonnetje
voel ik het leven
bots ik tegen een boom

Kern Almere,
februari 2020

De competities

De Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd

De 15de Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd 2017 (een tweejaarlijks terugkomende wedstrijd) was de eerste waar Nederland aan meedeed. De termijn van inzendingen sloot op 15 januari 2018. Er waren in totaal 103 inzendingen. In de maanden die volgden deed de jury zijn werk (dat bleek lang niet altijd gemakkelijk!) en leverde een gedegen juryrapport. Aan vier kinderen werd een prijs toegekend; een aantal kinderen kreeg een eervolle vermelding. De feestelijke prijsuitreiking vond plaats op 16 mei 2018 in het sfeervolle Sieboldhuis te Leiden. Hierbij was ook een delegatie vanuit de Japanse ambassade aanwezig. Na evaluatie van deze eerste Nederlandse deelname hebben het HKN bestuur en de werkgroep gezamenlijk besloten om deel te nemen aan de 16de  World Children’s Haiku Contest 2019/2020, die als thema “SPORT” heeft.

De Paul Mercken Aanmoedigingsprijs

Bij het verlaten van het bestuur werd door Paul Mercken een geldbedrag ter beschikking gesteld om jaarlijks (en gedurende tien jaar) te besteden aan een activiteit, project, gedichtenwedstrijd, etc. passend bij de doelstelling van de vereniging. Het bestuur besloot om een ‘Paul Mercken Aanmoedigingsprijs’ in het leven te roepen en organiseerde voor het jaar 2017/2018 een tanka-wedstrijd. Voor 2019 koos het bestuur voor de haiku suite. De wedstrijd ging direct van start na de Ontmoetingsdag in Almere. Vanaf 1 augustus 2019 ging de jury, bestaande uit Adri van den Berg en Marian Poyck, aan de slag met de beoordeling van de inzendingen. De promotie van de wedstrijd was goed gelukt, want er waren in totaal 303 inzendingen. De prijsuitreiking vond plaats op de Ontmoetingsdag in Vaassen, oktober 2019. Voor de wedstrijd van 2020 is gekozen voor: haibun. Tot eind augustus kunnen de haibuns worden ingeleverd.

HKN Bibliotheek

In de haikubibliotheek draait het om het behoud van haikubundels. In het kader van modernisering maar ook als gevolg van het feit dat de bibliotheek de door HKN gehuurde ruimte zelf nodig heeft, wordt er hard gewerkt aan het digitaliseren van de gehele bibliotheek. Er moet nog een oplossing gevonden worden voor de opslag van de fysieke documenten. Het bestuur is hierover in gesprek met enkele partijen. Inmiddels is een groot gedeelte van de boeken digitaal in te zien op haiku.nl.

Haikukernen

Momenteel zijn de volgende kernen actief:

 • Almere – Hetty Mulder
 • Alphen aan de Rijn – Marian de Wit
 • Arnhem – Marian Bertrums
 • Haaglanden – Hanneke Lameijer
 • Leiden – Arie de Kluijver
 • Noordoost Nederland (Groningen) – Nol Hovens
 • Rotterdam – Helena van den Enden
 • Veluwe – Nico van Dam
 • Zaanstad – Ria Havenstroom
 • Zeeland – Lies Drenth
 • Zuid-Limburg (De Witte Camelia) – Paquita Perez

Daarnaast zijn er 4 schriftelijke/digitale kernen:

 • Correspondentiekern Haiku Nederland – Marijke Mertens
 • Digitale Haiku Kern – Hilde van Engelen
 • Digitale UTA Kern – Simon Buschman
 • Facebook Werkplaats – Marian Bertrums

Verslag ledenadministratie

Aantal leden op 1-1-2019235
In 2019 overleden-2
Aantal opzeggingen-24
Nieuwe leden in 201735
Royementen0
Aantal leden per 1-1-2020244

Alle leden ontvangen Vuursteen. Behalve 5 exemplaren van Vuursteen voor de bibliotheek van de HKN sturen we een exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek Leiden, het ZBplanbureau en Bibliotheek van Zeeland, het Nederlands Letterkundig Museum,  de uitgeverij Kontrast en de redactie van “Schreef”. Ook de British Haiku Society en de Haiku Society of America krijgen een exemplaar van Vuursteen toegestuurd. Leden van het bestuur van de HKN en de redactieleden ontvangen enkele extra exemplaren voor “promotionele doeleinden”.

Jaarverslag Vuursteen 2019

Het tijdschrift verscheen in de maanden maart, juni, september en december. In totaal heeft de redactie 132 stukken kopij ontvangen. Er zijn 10 stukken kopij meer binnengekomen dan in het jaar 2018. De totale kopij is een verzameling van verzen voor het ingezonden werk, artikelen, rubrieken zoals Haikubouwstenen, Dichter bij het gedicht, Samen bouwen, Bekroonde verzen, In memoriam, haibuns, de kukai, de opgaverubriek, boekbesprekingen, nieuwe publicaties, verslagen, mededelingen en vonkjes. 77 stukken kopij die voor publicatie geschikt waren, zijn in 2019 gepubliceerd. Een aantal zal in 2020 gepubliceerd worden. Voor het ingezonden werk werden in totaal 1239 verzen aan Riet De Bakker gestuurd. Hieruit werden 74 verzen, (haiku’s en tanka’s) in de rubriek Keuze uit ingezonden werk of als Vrij blad gepubliceerd, een kleine 6%. Dit is nog weer minder dan de 7% van de verzen die in 2018 gekozen werd.

De jaargang telde 160 pagina’s. Verdeeld over vier nummers werden ruim 42 pagina’s volledig gevuld met poëzie: verzen uit het ingezonden werk, vrije bladen, de verzen uit de kukai, de bekroonde verzen en de pagina’s uit artikelen die vrijwel volledig met verzen waren gevuld. In 2018 waren dit er 58. Dit grote verschil komt doordat nu een haikubouwsteen anders was opgebouwd waardoor de verzen in tekst vervlochten waren en alle pagina’s van dit artikel onder deze rubriek werd geteld.

Van verschillende auteurs werden haibuns gepubliceerd: 11 pagina’s, dit is er één minder dan in 2018. 67 pagina’s werden gevuld met artikelen. In 2018 waren dit er 50 (zie hierboven bij opmerking over een haikubouwsteen). De Opgaverubriek telde 12 pagina’s, eentje meer dan in 2018.  Boekbesprekingen vulden 19 pagina’s, 7 meer dan in 2018. Tot slot vulden Nieuwe publicaties, Mededelingen en Vonkjes nog eens 9 pagina’s, in 2018 waren dit er 11. Ook op heel veel van deze pagina’s vinden we haiku’s of tanka’s.

Wat er gepubliceerd gaat worden, wordt bepaald door de hele redactie. Elk nummer heeft een aantal vaste onderdelen, waarvan nooit wordt afgeweken, en wat er verder van de geselecteerde kopij in een nummer komt, wordt door de eindredacteur (Marian Poyck) bepaald op grond van de beschikbare ruimte en de urgentie. Wat overblijft, wordt met voorrang in het erop volgende nummer gepubliceerd.

De redactie telt 4 Vlamingen: Jean-Marie Werrebrouck, Riet De Bakker, Walter Vereertbrugghen en Frieda Gheysens en 4 Nederlanders: Marian Poyck (eindredacteur), Leidy de Boer (secretaris), Arnold Vermeeren en Helena van den Enden.  Er is geen nieuwe hoofdredacteur aangesteld. In januari 2019 heeft de redactie een nieuwe samenstelling gekregen. Luc Lambrecht is door Frieda Gheysens opgevolgd. De redactie kwam viermaal op een zondag in januari, april, juni en oktober bijeen, telkens in Nederland (Rotterdam).

Leidy de Boer, redactiesecretaris