Ledenvergadering 2018

Op zaterdag 24 februari 2018 is de ledenvergadering van Haiku Kring Nederland gehouden in Cultuurboerderij ‘Nieuwe Erven’ in Amersfoort. Het formele deel van de  ledenvergadering was van 13.00 tot 14.00 uur. Na een korte pauze werden twee groepen geformeerd om van gedachten te wisselen over ‘educatiematerialen bij  workshops’ en ‘haikubibliotheek’. De agenda van het formele deel van de ledenvergadering was:

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag en Jaarrekening 2017
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  5. Begroting 2018 en vaststellen contributie 2018
  6. Benoeming bestuurders
  7. Rondvraag en sluiting

Hieronder de vergaderstukken bij de ledenvergadering:

Het verslag van de ledenvergadering is gereed: