Verslag van de Ontmoetingsdag 2015

Frans Terryn ontmoetingsdag haiku kring nederland 2015

Lezing door Frans Terryn

De Ontmoetingsdag 2015 werd evenals in 2014 gehouden in de ruimte van Poëzie Centrum Nederland, ondergebracht in de Bibliotheek van Nijmegen, waar zich ook de bibliotheek van de Haiku Kring Nederland bevindt. Als opening van de Ontmoetingsdag werden de ruim 30 aanwezigen toegesproken door de voorzitter, Arie de Kluijver. Daarna houdt Frans Terryn, voorzitter van de Vlaamse haikukring ‘De Fluweelboom’ een lezing. Na een uiteenzetting over haiku in het algemeen en hoe zijn kring in Vlaanderen werkt, verrast hij de aanwezigen op een keur van haiku, waarvan een groot aantal betrekking heeft op “muziek”, het thema van deze Ontmoetingsdag.

 

Voor de lunchpauze is er nog gelegenheid om uit eigen werk voor te dragen. Loeke Groenendal maakt hiervan gebruik om aandacht te vragen voor het boekje “Jij daar en ik hier” van Eveline Rutgers, waarna zij een renga voorleest die zij samen met Eveline schreef. Hierna worden nog haiku voorgedragen door Tini Haartsen, Rob Flipse en Adri van den Berg. Intussen heeft  Jeroen Vermaas van de Nederlandse Ikebana Vereniging enkele prachtige bloemstukken gemaakt, welke zijn voorzien van een toepasselijke haiku van oude Japanse meesters.ikebana 2 haiku kring ontmoetingsdag 2015

de winterse storm

verborg zich in de bamboe

en kwam tot rust
(Basho)

 

ikebana 1 ontmoetingsdag 2015

 

nog staat rood de zon

meedogenloos te gloeien

maar de herfstwind ruist
(Basho)

Na de lunchpauze, waarin broodjes, soep en koffie  tegen betaling verkrijgbaar zijn in het café van de bibliotheek, volgt nog een deel van het open podium, waaraan door tijdgebrek nog niet aan toegekomen was. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt door Juliette van Dijk, die geen haiku voordraagt, maar haiku zingt en verder door Harry Eijlders en Marijke Mertens, die van elk van de acht deelnemers van haar correspondentiekern een haiku voordraagt.

shakuhachi kees kort ontmoetingsdag 2015 haiku kring

Kees Kort speelt Shakuhachi

Vervolgens verrast Kees Kort ons met een drietal stukken muziek, ontlokt aan zijn shakuhachi, de bamboefluit waaruit hij warme en melancholieke tonen weet te toveren. Dan worden de deelnemers verdeeld over vier groepen, waarin onder leiding van Arie de Kluijver, Henk van der Werff, Gerard Lodder en Marian Poyck de meegebrachte of ter plaatse geschreven haiku worden besproken. Aan het eind van de bijeenkomst wordt nog in het kort de haikubesprekingen geëvalueerd. Met een kort dankwoord van de voorzitter en een presentje voor enkele vrijwilligers wordt de geslaagde Ontmoetingsdag 2015 gesloten. Voor de Ontmoetingsdag 2016 heeft Tini Haartsen zich opgegeven als coördinator. Uiteraard rekent zij op meerdere vrijwilligers om ook Ontmoetingsdag 2016 tot een succes te maken.

ikebana 3 haiku kring ontmoetingsdag 2015

 

felle winterstorm

boven zee worden sterren

het water ingewaaid
(Shiki)

 

Verslag en foto’s door Bas Kool

 

De ontmoetingsdag 2015 werd gehouden op 17 oktober in Poëziecentrum Nederland, Mariënburg 29 in Nijmegen. Het thema was muziek en het programma was:
10.30  Inloop
11.00  Welkom en lezing door Frans Terryn, voorzitter van de haikukern ‘de Fluweelboom’
12.00  Open podium
12.30  Lunchpauze (broodjes verkrijgbaar tegen betaling in het café van de bibliotheek)
13.30  Muziek
14.00  Werkgroepen/bespreken van meegebrachte haiku
15.30  Verslag van de werkgroepen
16.00  Afsluiting

Poëzie Centrum Nederland
Het Poëzie Centrum Nederland is gevestigd in de Bibliotheek Mariënburg, Mariënburg 29, 6511 PS Nijmegen. Dit is ongeveer 15 minuten lopen vanaf het centraal station, of 3 minuten met bus 14, halte Valkhof, en dan nog 3 minuten lopen.