Verslag van de Ontmoetingsdag 2017

Verslag door: Marc May

Meer dan 40 liefhebbers van het minimalistische vers trotseerden de verlokkingen van een zonnige herfstdag om zich te verzamelen temidden van de ontelbare  dichtbundels van Wim van Til. In zijn welkomstwoord meldt HKN-voorzitter Arie de Kluijver verheugd de ledenaanwas van de HKN. Hij vraagt nog eens aandacht voor de Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd 2017-2018. Ook zou het mooi zijn als er in het onderwijs meer aandacht zou komen voor haiku. Op de rol staat ook een tanka-competitie met aanmoedigingsprijzen in 2018.

Klaus-Dieter Wirth. Foto: Cécile Verburg

De lezing door Klaus-Dieter Wirth, die we kennen van zijn boeiende reeks ‘Haiku-bouwstenen’ in Vuursteen, is een interessante uiteenzetting over onder andere de kenmerken van haiku-vorm en -inhoud. De lezing kunt u hier nalezen: Lezing Klaus-Dieter Wirth. Hier wordt volstaan met het aanstippen van enkele punten, die stof voor een boeiende discussie opleverden:

  • Kende Bashõ ook al al die regels ? Of hoefde dat toen nog niet… Wie bepaalt die regels ? Of zijn dit eigenlijk meer adviezen om te komen tot goede haiku’s ?
  • Klaus-Dieter raadt aan, haiku’s zo kort mogelijk te houden, en geen leestekens te gebruiken. Voor anderen blijkt het 5-7-5 -schema een traditioneel houvast te bieden. Mogelijk helpt een bepaalde  mate van keuzevrijheid waar iedereen zich ‘haiku-happy’ bij kan blijven voelen ?
  • Haiku in onderwijs-curricula, en promoten bij de jeugd – of moeten we gewoon erkennen dat het lezen en schrijven van haiku meer een bezigheid voor de ‘rijpere leeftijd’ betreft ? Of is ook dit een kwestie van en / en-mogelijkheden  in plaats van of / of ?

Naomi Sato. Foto: Cécile Verburg

Tijdens een voedzame lunch kon er geanimeerd verder gediscussieerd worden in een van beide aquaria, waarheen ook diverse dranken en zelfs karnemelk werden aangedragen. Na de lunch was er muziek: Naomi Sato zorgde met haar  bijzondere shõ-instrument voor een rustgevend, bijna meditatief concertmoment. Ook gaf ze uitleg over de geschiedenis en het instrument zelf, dat ook in verband gebracht kan worden (qua vorm en betekenis) met de feniks. Tenslotte hadden we nog de eer om een première mee te maken van een stuk dat door een Nederlander werd gecomponeerd.

Daarna boden vier verschillende workshops gelegenheid om zelf creatief aan de gang te gaan: De ginko-wandelaars hadden geluk met het mooie weer en konden onder leiding van Marian Bertrums langs Nijmeegse lokaties zwerven (Markt, Valkhofkapel, uItkijkpunt over de Waal)  om inspiratie op te doen voor het schrijven van ad hoc-haiku’s, die daarna aan elkaar konden worden voorgelezen. Intussen begeleidde Jaap de Mol een tanka-workshop voor een selecte groep deelnemers. Na afloop meldde Jaap tevreden dat wat betreft het aantal deelnemers het adagium ‘less is more’ toch maar weer eens van toepassing was gebleken. In de beide aquaria werden tegelijkertijd nog twee workshops gegeven. In de haiku-workshop door Jeanine Hoedemakers werden onder andere ‘doorgeef-haiku’s’  ingezet ‘om het ego enigszins los te weken’. Bovendien werd er gebrainstormd over vernieuwende ideeën als  ‘(door)denkers op dieet’. Enkele resultaten:

uit de bamboefluit
klinkt de ijle hoge toon
schijnbaar grenzeloos

Liesbeth Staal

de pennen krassen
over het blanco papier
een haiku welt op

Riek Stegeman

In de ruimte ernaast vond de haiga-workshop van Kiyo Fujiki en Tini Haartsen-Slappendel plaats. Klik hier voor de presentatie. De dunne scheidslijn tussen haiku-tekst en haiga-beeld werd akoestisch verwoord door een gehorig muurtje: desgewenst konden de haiga-mensen de haiku’s die in de haiku-groep gedeclameerd werden, zo overnemen in hun tekening. Omgekeerd konden de haiku-deelnemers ‘multi-tasken’ door tegelijk iets over haiga op te steken, waarbij af en toe als rustpunt het geluid van een soort ‘tempelbel’ leek te klinken. Deze interessante interactieve ‘cross-over’ vormde dan op zichzelf ook weer inspiratie als haiku-moment…

Impressie Ontmoetingsdag. Foto Marc May

Na een korte thee-pauze volgde nog een afsluitend verslag van elke workshop, en het slot- en dankwoord door de voorzitter, die door de deelnemers eveneens werd bedankt voor zijn rol als ‘kartrekker’. Luisterend naar de eerste reacties: een geslaagde ontmoetingsdag !

 

 

het dunne wandje –
vandaag twee workshops
voor de prijs van een

ontmoetingsdag –
hun gezichten zien
en stemmen horen

Marc May

 

De ontmoetingsdag 2017 van Haiku Kring Nederland werd gehouden in het Poëziecentrum Nijmegen op zaterdag 14 oktober 2017.  Het programma was:

10.00 – 11.00 uur: Inloop met koffie en thee
11.00 – 11.30 uur: Welkom en opening
11.30 – 12.30 uur: Lezing Klaus-Dieter Wirth; De essentie van haiku uit internationaal oogpunt
12.30 – 13.30 uur: Lunch
13.30 – 14.00 uur: Muzikaal intermezzo door Naomi Sato
14.00 – 16.00 uur: Middagprogramma met Workshops: Ginko, Haiga, Haiku en Tanka
16.00 – 17.00 uur: Afsluiting

De ontmoetingsdag 2017 werd georganiseerd door het organisatiecomité bestaande uit: Marian Bertrums, Anton de Joode, Arie de Kluijver, Marc May en Paquita Perez. In de voorbereiding is een mini-enquête gehouden onder de HKN-leden: Enquête HKN Ontmoetingsdag 2017

Eén gedachte op “Verslag van de Ontmoetingsdag 2017

  1. Pingback: HKN Ontmoetingsdag 14 oktober in Nijmegen | Haiku.nl

Reacties zijn gesloten.