Verslag van de Ontmoetingsdag 2016

yosakoi-optreden-haiku-dag-leiden-2016

Foto: Desirée van Keulen

Bij de inloop met koffie en thee wordt al snel duidelijk dat veel leden van Haiku Kring Nederland aan de ontmoetingsdag deelnemen. Na het welkomstwoord door voorzitter Arie de Kluijver, begint na een korte introductie de dansgroep, Raiden Yosakoi. De eerste dans heet “God van geluk” en het plein voor de “Old School” dient als een toneel vol strijdkreten en beweging. Daarop volgt “De Vissersdans”, niet alleen de vis maar ook het binnenhalen ervan word uitgebeeld.

Opgepept nemen we binnen plaats voor de lezing van Kiyo Fujiki. Kiyo start haar lezing met een historisch overzicht van het korte Japanse vers. Ze geeft aan dat de tanka er eerder was dan de haiku. Hierna geeft Kiyo een overzicht van de Japanse en de internationale tanka- en haiku-organisaties. In Japan zijn er zeer veel beoefenaars van tanka en haiku. Tevens is er voldoende ruimte voor de publicatie van tanka en haiku in verschillende kranten en tijdschriften. Kiyo geeft ook voorbeelden van speciale tanka, zoals tanka over de ernstige aardbeving die in 2011 Japan trof. Kiyo sluit af met haiga uit Japan en drie recente haiga van de Leidse haiku-kern.

roderik-de-munck-shamisen-haiku-dag-leiden-2016

Roderik de Munck op Shamisen (Foto: Jim van der Eng)

Na de lezing is er een lunch en ruim de gelegenheid voor de leden van alle kernen, die naar Leiden zijn afgereisd, om met elkaar kennis te maken. Voldaan van de lunch en de gevoerde conversaties wordt het programma vervolgd met Japanse muziek. Roderick De Munck, voorheen tandarts, nu musicus heeft in drie jaar zijn Japans instrumentarium uitgebreid van één naar drie kotos en een shamisen. Vijf stukken, waaronder een voor koto bewerkt Barok-muziekstuk, een Catalaanse melodie, een filmisch stuk en het oudste bekende stuk voor koto met afsluitend een uitgebreide solo op shamisen.

Ik ben ingedeeld in de workshop renga, geleid door Nette Menke. We maken een kettinggedicht in twee groepen van drie en een groep van vier, rond het thema herfst. Onze groep komt tot vier van de zes voorgeschreven strofes, een rengay. Het zijn net aaneengeregen pareltjes.

Het rode blad
schrijft zichzelf uit de esdoorn
in de hortustuin (Rob)

Kastanjes vallen samen
eikels vlak voor mijn voeten (Marijke)

Herfststukjes maken
geeft veel herinneringen
aan mijn schooltijd (Sjaan)

Ik pik de kleuren al op
voor nog te komen neefje (Jim)

Als afsluiting worden de resultaten van zowel de renga, de sumi-e en de tankaworkshop onder het voetlicht gebracht. Op http://www.tanka-kyoka-sedoka.com/ staan voorbeelden van tanka’s die tijdens de tankaworkshop geschreven zijn. Ik ben onder de indruk van de inkttekeningen op rijstpapier uit de sumi-e workshop door Caroline Stroeks. De belangstelling die ik al aan de dag leg voor tanka, wordt eveneens gesterkt door het verslag van Jaap de Mol over de door hem gegeven workshop.

De drie winnaars van de dierenkukai worden bekend gemaakt door Rob Flipse. De prijs bestaat uit elk een acrylschilderij van Nan Schepers  rondom de bekroonde haiku, gekozen uit de ruim veertig inzendingen. De eerste prijs was voor Anne Bijvoet met deze haiku:

telkens weer
komt hij aangerend
meer stok dan hond

De tweede prijs ging naar Eddy Cornelisse:

schapen in de mist
met iedere ademzucht
een schaapje erbij

De derde prijs was voor Ina Kuiper:

Dichte mist,
ik hoor dat hij er is
de merel.

De dag wordt afgesloten met een dankwoord en applaus voor de workshop begeleiders, de Vuursteen redactie, de ledenadministratie, de organisatoren van de dag, de voorzitter en de mensen van ‘The Old School’. Zeer veel dank voor de geleverde prestaties en de geweldige ontmoetingsdag in de hoop dat deze volgend jaar zal worden geëvenaard, zo niet overtroffen!

Verslag door Jim van der Eng

 

De ontmoetingsdag 2016 van Haiku Kring Nederland werd gehouden The Old School’ op zaterdag 8 oktober in Leiden. Het thema van de ontmoetingsdag was: “Japan”. Het programma was:

10.00 – 11.00 uur: Inloop met koffie en theeLeiden Haiku Kring Nederland Ontmoetingsdag 2016
11.00 – 11.30 uur: Welkom en openingsact door de Japanse dansgroep Raiden Yosakoi
11.30 – 12.30 uur: Lezing
12.30 – 14.00 uur: Lunch
14.00 – 14.30 uur: Muziek
14.30 – 16.00 uur: Workshops: Sumi-e, Tanka en Renga
16.00 – 17.00 uur: Afsluiting

De lezing werd verzorgd door Kiyo Fujiki. De workshop Sumi-e werd gegeven door Caroline Stroeks, de Tanka workshop door Jaap de Mol en de Renga workshop werd gegeven door Nette Menke. Fijn dat zij bereid waren om hun medewerking aan deze ontmoetingsdag te geven.