Ledenvergadering 2020

Op zaterdag 29 februari 2020 was van 13.00 tot 16.00 uur de ledenvergadering van Haiku Kring Nederland gehouden in het koetshuis van Museum Meermanno, Prinsessegracht 30 Den Haag.

Het programma was:

 • 13.00 – 14.00  Ledenvergadering
 • 14.00 – 15.00  Veertig jaar Haiku Kring Nederland door Adri van den Berg
 • 15.00 – 15.45  Onderweg naar 2025 door Arie de Kluijver. Klik hier voor de presentatie.
 • 15.45 – 16.00  Afsluiting

Hieronder agenda van deze ledenvergadering. Klik hier voor het conceptverslag. 

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag en Jaarrekening 2019
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  5. Begroting 2020 en vaststellen contributie 2020
  6. Benoeming bestuurders
  7. Haikubibliotheek
  8. HKN 40 jaar. Nieuwe publicaties: Folder, kwartet en jubileumbundel
  9. Rondvraag en sluiting

Hieronder de vergaderstukken met dank aan onze secretaris Inge Steenmeijer: